Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
jordi.mongay.batalla@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, pokoj 334A
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 System Operacyjny i Utrzymania w Sieciach Mobilnych 6G: analiza wpływu narzędzi uczenia maszynowego na zarządzanie siecią jako całością (środowisko wieloagentowe) Informatyka Techniczna i Telekomunikacja