Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Seńko
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jaroslaw.senko@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Samochodow i Ciągnikow, pok. 4.9, konsultacje: poniedziałek 13.15 - 14.00, środa 13.15 - 14.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Realizacja działań naukowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Prowadzone prace naukowe dotyczą projektowania, modelowania oraz badań pojazdów. Szczegółowe obszary działalności związane są z dynamiką pojazdów kołowych, gąsienicowych i szynowych, metodami projektowania i wytwarzania nadwozi pojazdów, symulacyjnymi i doświadczalnymi badaniami zderzeń pojazdów. Inżynieria Mechaniczna