Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
jaroslaw.milewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC, 412b, środa 12:15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 3/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Perspektywiczne technologie energetyczne, w tym technologie wodorowe do których zaliczamy ogniwa paliwowe oraz elektrolizę. W szczególności tematyka badań dotyczy wysokotemperaturowych ogniw paliwowych takich jak węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) oraz protonowe ceramiczne ogniwa paliwowe (H-SOFC). Posiadamy dobrze wyposażone labolatorium do badań takich urządzeń. Technologie wodorowe stosowane w energetyce konwencjonalnej, takie jak turbiny gazowe, turbiny parowe, układy gazowo-parowe. Dodatkowo z wytworzonego wodoru można syntetyzować paliwa sztuczne w takich reaktorach jak Sabathier, Fischer-Tropsch, Hubber-Bosch. Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka