Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Korzeb, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 206, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania oddziaływań dynamicznych powodowanych eksploatacją środków transportu. Wpływ drgań i hałasu na organizm człowieka. Eksploatacja środków transportu. Drgania parasejsmiczne (propagowane przez grunt). Oddziaływanie drgań na obiekty inżynierskie i ludzi w nich przebywających. Modelowanie wpływu (źródeł) oddziaływań wibroakustycznych, modelowanie ścieżek propagacji. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport