Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jan Matej, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jan.matej@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Samochodow i Ciągnikow, pok. 0.10A, konsultacje: wtorek 10.00 - 11.00, czwartek 9.00-10.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Realizacja działań naukowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Prowadzone prace naukowe dotyczą projektowania, modelowania oraz badań symulacyjnych pojazdów szynowych. Szczegółowe obszary działalności związane są z bezpieczeństwem ruchu pojazdów szynowych, towarowymi przewozami intermodalnymi oraz symulacyjnymi badaniami pojazdów szynowych z wykorzystaniem metody układów wieloczłonowych. Inżynieria Mechaniczna