Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Kukulski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
jacek.kukulski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 353, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania w zakresie infrastruktury szynowej. Diagnostyka elementów nawierzchni torowej. Badania symulacyjne i doświadczalne nawierzchni kolejowej. Badania doświadczalne i symulacyjne par ciernych hamulca kolejowego. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport