Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Małgorzata Karwowska
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
ewa.karwowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 801, tel. 504 871 147
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zjawiska biodeterioracji i korozji mikrobiologicznej materiałów, w tym budowlanych i konstrukcyjnych. Procesy zasiedlania różnego rodzaju materiałów przez drobnoustroje. Badania właściwości antybakteryjnych powierzchni Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
2 Występowanie mikroorganizmów opornych na antybiotyki w różnych środowiskach i układach technologicznych Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
3 Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza pomieszczeń. Drobnoustroje zasiedlające instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych do powietrza. Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka