Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Ewa Irena Zygadło-Monikowska, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
ewa.monikowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 322, konsultacje: wtorki 9-10.30.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Chemia i technologia materiałów polimerowych o właściwościach przewodników jonowych. Inżynieria Chemiczna
2 Polimerowe elektrolity do zastosowania w akumulatorach litowych, litowo-jonowych oraz sodowych. Inżynieria Chemiczna
3 Polimerowe materiały kompozytowe. Inżynieria Chemiczna