Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Eryk Jozef Głodziński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
eryk.glodzinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT 101, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Integracja systemów wspomagających zarządzanie projektami i organizacjami projektowymi, w tym przedsiębiorstwami budowalnymi Nauki o Zarządzaniu i Jakości