Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Michał Dzierżanowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
grzegorz.dzierzanowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 232d, kontakt mailowy
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Optimal design of engineering structures. 
Theory and computational algorithms

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

Optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport