Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
dariusz.gotlib@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny PW, p. 329, wtorki 14-15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Optymalizacja analiz przestrzennych z wykorzystaniem cyberinfrastruktury danych geoprzestrzennych Celem proponowanych badań jest poszukiwanie optymalnych struktur baz danych geoprzestrzennych oraz innych rozwiązań geoinformatycznych pozwalających na zwiększenie efektywności i skali analiz przestrzeni. Cyberinfrastruktura danych geoprzestrzennych rozumiana jest jako zaawansowana chmurowa infrastruktura informatyczna składająca się ze sprzętu, oprogramowania i danych przestrzennych, umożliwiająca złożone przetwarzanie dużych, zarówno wielomodelowych jak i bezmodelowych danych odniesionych do przestrzeni geograficznej. Zadania zmierzające do osiągnięcia optymalizacji w szczególności mogą polegać na: • testowaniu wydajności wykorzystania różnych struktur danych, • poszukiwaniu lub ulepszaniu modeli danych, • harmonizacji danych, • stosowaniu metod przetwarzania równoległego, • stosowaniu metod sztucznej inteligencji • projektowaniu systemowych powiązań pomiędzy różnymi komponentami oprogramowania informatycznego i geoinformatycznego. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport