Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Cezary Rafał Galiński
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
cezary.galinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
SL 300B, czwartki 14-16
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Prace koncepcyjne w zakresie projektowania statków powietrznych: układy aerodynamiczne, dobór napędu, analiza misji itp. Inżynieria Mechaniczna