Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
roman.barlik@ee.pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa