Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jan Bagiński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
jan.baginski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa