Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Elżbieta Kosieradzka, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
anna.kosieradzka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zarządzanie produkcją, zarządzanie procesowe, modele dojrzałości organizacji, wpływ technologii przemysłu 4.0 na koncepcje zarządzania produkcją Nauki o Zarządzaniu i Jakości