Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Wolff
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
andrzej.wolff@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Technologiczny, NT 215B, środy 12.30-14.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie matematyczne oraz badania symulacyjne procesów termodynamiczno-przepływowych zachodzących w pojazdach samochodowych (silnikach spalinowych, układzie hamulcowym), np.: procesów przepływowych w układzie tłok-pierścienie-cylinder silnika spalinowego, procesu wymiany ciepła w hamulcach samochodowych (obliczenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych); Badania stanowiskowe pojazdów samochodowych i ich silników (w aspekcie diagnostycznym oraz emisji szkodliwych związków spalin); Diagnostyka samochodowa: budowa testów diagnostycznych, opracowywanie koncepcji urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych; Wybrane zagadnienia teorii niezawodności i bezpieczeństwa oraz analizy ryzyka w systemach i środkach transportu. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport