Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Aleksander Urbaniak
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
aleksander.urbaniak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
322 GM
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 cigs, defekty, ogniwa słoneczne, fizyka stosowana, pojemność, fotowoltaika, cienka folia, poziomy defektów, cigs cienkowarstwowe, energia, admitancja, ogniwo słoneczne, wakanse, sód, kinetyka, nauka i technika ogólna, cygara, płyny i plazmy, współczynnik wypełnienia, sód, defekty, pojemność Nauki Fizyczne