Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Adam Abramowicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
adam.abramowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok. 257
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa