Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Grzegorz Parzuchowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
pawel.parzuchowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 247, codziennie 9-16
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badania nad syntezą i modyfikacją polihydroksyuretanów. Poliuretany to jedna z najważniejszych grup tworzyw sztucznych wykorzystywanych w wielu dziedzinach. Jednak obecnie stosowane technologie ich produkcji bazują na wykorzystaniu izocyjanianów, które są toksyczne i wrażliwe na wilgoć, a ich otrzymywanie wymaga użycia silnie toksycznego fosgenu oraz generuje stechiometryczne ilości chlorku sodu. W ostatnich latach trwają poszukiwania nowych technologii, które wyeliminowałyby użycie tych szkodliwych reagentów. Alternatywą dla tradycyjnych poliuretanów są przyjazne dla środowiska polihydroksyuretany. Do ich syntezy używany jest między innymi dwutlenek węgla oraz pochodne kwasów tłuszczowych. Tematem proponowanej pracy będzie synteza i charakterystyka polihydroksyuretanów z wykorzystaniem multi(cyklicznych węglanów) w reakcji z diaminami oraz modyfikacja wolnych grup hydroksylowych otrzymanych polimerów grupami funkcyjnymi nadającymi im nowe właściwości.
Inżynieria Chemiczna