Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Ewa Irena Zygadło-Monikowska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
ewa.monikowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 322, konsultacje: wtorki 9-10.30.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Chemia i technologia materiałów polimerowych o właściwościach przewodników jonowych.
Inżynieria Chemiczna