Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Tadeusz Plichta
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
andrzej.plichta@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 321, tel. 22 234 5632, konsultacje po umowieniu przez e-mail
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Badanie wpływu cykli w recyklingu materiałowym na zmianę właściwości mechanicznych (badanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie oraz udarności) i reologicznych (plastometr, reometr). Przeciwdziałanie utracie właściwości przez dodatek reaktywnych stabilizatorów i przedłużaczy łańcucha (modyfikacja konstruktywna). Badania nad recyklingiem chemicznym (surowcowym) poliestrów alifatycznych i alifatyczno-aromatycznych (metody destruktywne). Skalowanie (reaktywnego) przetwórstwa termoplastów od skali kilku gramów (miniwytłaczarka) do kilkunastu kg/h (wytłaczarka dwuślimakowa). Oznaczanie zmian reologicznych w trakcie wytłaczania (modyfikowanych) tworzyw z wykorzystaniem miniwytłaczarki. Ustawianie procesów przetwórstwa termoplastów (biopolimerów syntetycznych, blend i kompozytów) metodami wytłaczania, wtrysku, prasowania i termoformowania. Badania nad opracowaniem tuszy dwuskładnikowych do druku 3D metodą Inkjet printing.
Inżynieria Chemiczna