Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marek Gągolewski
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
marek.gagolewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
(przez e-mail)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
zob. https://www.gagolewski.com/
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja