Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
artur.dybko@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 247, konsultacje piątki 8-10
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Zainteresowania badawcze obejmują: światłowodowe czujniki chemiczne; czujniki chemiczne typu lab on paper; technologia, projektowanie i wytwarzanie struktur mikroprzepływowych do zastosowań w mikrosystemach analitycznych, lab-on-a-chip.

Nauki Chemiczne