Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC pok.307a, termin konsultacji: wtorek 9-10
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Effective control of spray-wall interaction characteristics in low-pressure systems is an essential feature in various practical applications. Achieving a desired spray-wall interaction is critical in terms of liquid film formation, droplet detachment from the film and the residual film properties. It strongly depends on the spray formation mechanism and spray/stream parameters prior to the impingement.

The main objective of the study is to link the knowledge of spray formation features with the spray-wall interaction parameters to develop the methodology to control the spray impingement process in real time.

Inżynieria Mechaniczna