Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Przemysław Biecek
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
przemyslaw.biecek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Red teamming AI foundation models. Modele podstawowe (dla danych tekstowych lub obrazowych) będą odgrywały coraz większą rolę w systemach AI. Będą też stwarzać coraz więcej możliwości różnorodnych zastosowań, często nie przewidywanych na etapie treningu modeli. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów AI stanie się pogłębiona analiza i diagnostyka modeli podstawowych. Dzisiaj nie ma jednak dobrych metod ani narzędzi by taką analizę i diagnostykę prowadzić. W ramach tego kierunku badań powstaną metody, procesy i narzędzia wspierające szukanie podatności w systemach AI wykorzystujących modele podstawowe.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja