Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Łukasz Kamil Graczykowski
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
lukasz.graczykowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki, pok. 117D
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

eksperymentalna fizyka cząstek elementarnych, eksperymentalna fizyka jądrowa, ultrarelatywistyczne zderzenia ciężkich jąder atomowych, analiza danych z eksperymentu ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN, korelacje kątowe cząstek zidentyfikowanych, pomiary oddziaływań hadronów w stanie końcowym, femtoskopia, badania antymaterii na Deceleratorze Antyprotonów, stany związane materii i antymaterii

Nauki Fizyczne