Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Marta Siemion
Jednostka:
Politechnika Warszawska
E-mail:
agnieszka.siemion@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki, pokój 310
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Prowadzone badania obejmują obszary dotyczące projektowania układów optycznych oraz dyfrakcyjnych elementów optycznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu promieniowania terahercowego. Projektowanie i badanie nowych układów do zastosowań telekomunikacyjnych, biologicznych czy nieniszczącego badania materiałów jest coraz bardziej potrzebnym obszarem badań, do którego można również dołączyć techniki spektroskopowe, umożliwiające charakteryzację różnego rodzaju materiałów i próbek. Terahercowa spektroskopia w dziedzinie czasu umożliwia bardzo szczegółową analizę właściwości materii za pomocą krótkich impulsów promieniowania terahercowego. Zakres promieniowania terahercowego jest dynamicznie rozwijającą się obecnie dziedziną, w której trzeba pokonać jeszcze wiele wyzwań naukowych i technicznych.

Nauki Fizyczne