Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Kacper Gradoń
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
kacper.gradon@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, pokoj 471, środa godz. 14:30-15:30
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Wykorzystanie technologii informacyjnych do proaktywnej detekcji (identyfikowania i wykrywania) treści dezinformacyjnych i misinformacyjnych - zautomatyzowane metody flagowania treści dezinformacyjnych, śledzenia kanałów propagacji, wykrywania oryginalnych źródeł rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Interesują mnie przede wszystkim projekty umożliwiające połączenie nauk inżynieryjnych z naukami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania dezinformacji, m.in. przez zastosowanie metod Generative Adversarial Networks i Large Language Models, w powiązaniu z analizą psychospołeczną problemu. Ważna jest dla mnie orientacja tematu na kwestie związane z wpływem dezinformacji na sytuacje kryzysowe, amplifikację nastrojów społecznych, manipulację opinią publiczną (kryzysy zdrowia publicznego, katastrofy naturalne, działania wojenne wykorzystujące metody asymetryczne i hybrydowe).
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja