Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Piotr Szczypa
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
piotr.szczypa@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Controlling, rachunkowość, zarządzanie gospodarką leśną, zarządzanie środowiskiem

Nauki o Zarządzaniu i Jakości