Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Domański
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
Jaroslaw.Domanski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, zarządzanie strategiczne, przywództwo w IIISektorze

Nauki o Zarządzaniu i Jakości