Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Sokół
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
tomasz.sokol@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 233b, kontakt email lub Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

1. Stateczność i dynamika konstrukcji w zakresie liniowym i nieliniowym (np. wyznaczanie scieżek równowagi, badanie punktów krytycznych stateczności i pokrytycznego zachowania konstrukcji, analiza zwichrzenia belek, ...); 
2. Optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji prętowych

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport