Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Karol Kowalski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
karol.kowalski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 539, kontakt email lub Teams lub tele 234-64-87
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, zrównoważone budownictwo drogowe, tecnhologia budowy dróg, eksploatacja dróg, remonty i utrzymanie

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport