Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Daniel Gajewski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
marcin.gajewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 243, kontakt email lub Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

1. Broadly understood issues of constitutive modeling of metals, composites with reinforcement, masonry, elastomers and road materials in terms of their elastic, viscous and plastic properties. All of the developed detailed issues combine the proposed constitutive models with their practical experimental verification and numerical implementation under FEM programs;
2. Verification and analysis of formulations of engineering problems in the framework of continuum mechanics and the theory of large deformations (including the problems of hyperelasticity, visco-hyperelasticity and hyperelasto-plasticity);
3. Buckling resistance of thin-walled steel elements analyzed within the theory of hyperelasto-plasticity;
4. Mechanics of road pavements - issues related to material fatigue;

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport