Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Daniel Gajewski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
marcin.gajewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 243, kontakt email lub Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

1.  Szeroko rozumiane zagadnienia modelowania konstytutywnego metali, kompozytów ze zbrojeniem, murów, elastomerów i materiałów drogowych w zakresie ich właściwości sprężystych, lepkich i plastycznych. Wszystkie z wypracowanych zagadnień szczegółowych łączą zaproponowane modele konstytutywne z ich praktyczną weryfikacją doświadczalną i implementacją numeryczną w ramach programów MES; 
2.  Weryfikacja i analiza sformułowań zagadnień inżynierskich w ramach mechaniki ośrodków ciągłych i teorii dowolnych deformacji (w tym zagadnienia hipersprężystości, lepko-hipersprężystości i hipersprężysto-plastyczności);
3.  Odporność na wyboczenie cienkościennych elementów stalowych analizowanych w ramach teorii hipersprężystoplastyczności;
4.  Mechanika nawierzchni drogowych- zagadnienia związane z uwzględnieniem zmęczenia materiałów;
5.  Modelowanie konstytutywne i badania reometryczne lepiszczy asfaltowych z uwzględnieniem teorii dużych deformacji i zmiennej temperatury;

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport