Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Michał Dzierżanowski
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
grzegorz.dzierzanowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 232d, kontakt mailowy
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport