Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Maria Barszcz
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
anna.barszcz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 217, kontakt email lub Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Stateczność dwuteowych prętów stalowych ściskanych i zginanych w ujęciu metody ogólnej.Współczesne metody projektowania konstrukcji stalowych ukierunkowane są na zbliżenie analitycznych modeli obliczeniowych do rzeczywistości. Jednym z kierunków badań jest opracowanie tzw. metody ogólnej, w której kryterium technicznej utraty stateczności prętów ściskanych i zginanych formułuje się w ten sam sposób jak w wypadku wyboczenia i zwichrzenia. Planowane badania leżą w awangardzie badań realizowanych w ośrodkach światowych w tym zakresie.    

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport