Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
wojciech.wawrzynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
eksploatacja i diagnostyka systemów transportowych, informatyka i telekomunikacja w sieciach i systemach, teleinformatyka
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport