Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Przemysław Tomasz Kupidura
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
przemyslaw.kupidura@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj nr 428, piątek: 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Wykorzystanie uczenia maszynowego w analizie i przetwarzaniu danych teledetekcyjnych, przede wszystkim optycznych i radarowych. W szczególności zastosowanie głębokiego uczenia maszynowego i uczenia transferowego w wybranych zagadnieniach związanych z widzeniem maszynowym. Główne przewidywane zastosowania opisywanych przetworzeń i analiz to klasyfikacja treści zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz naziemnych oraz ogólnie rozumiane rozpoznawanie obrazów. Jest to temat związany z automatyzacją przetwarzania obrazów teledetekcyjnych, co zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem teledetekcji: wzrostem liczby satelitów obserwacyjnych Ziemi oraz samej ilości danych obrazowych, a także coraz szerszym zastosowaniem danych obrazowych w różnego rodzaju procesach decyzyjnych, analizach zmian czasowych, monitorowaniu klimatu itp.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport