Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Przemysław Tomasz Kupidura
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
przemyslaw.kupidura@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj nr 428, piątek: 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Wykorzystanie zdjęć radarowych SAR w klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu w wybranych kierunkach, m.in. obiektów topograficznych, terenów zabudowanych, pól uprawnych itp. Analiza przydatności wybranych typów danych SAR pod kątem rozdzielczości przestrzennej oraz polaryzacji. Badanie możliwości wykorzystania obrazów radarowych SAR do przeprowadzania analiz geoprzestrzennych, takich jak gęstość zaludnienia itp.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport