Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Urszula Osińska-Skotak
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
katarzyna.osinska-skotak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pok. 137, środy 8-9
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Metodyka monitorowania wdrażania planów adaptacji miast do zmian klimatu z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych Doktorant powinien znać specyfikę polskich miast oraz przepisy z zakresugospodarki przestrzennej w Polsce.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport