Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Antonina Bogdan
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
anna.bogdan@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 132, konsultacje czwartki godz 8.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Wymiana ciepła i masy pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, wpływ ciała człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analiza warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynki; termoregulacja ciała ludzkiego z uwzględnieniem zmienności międzypodmiotowej (płeć, wiek, skład ciała, stan zdrowia); badania ludzkich odczuć związanych z termicznymi warunkami środowiskowymi; modelowanie wymiany ciepła i prace badawcze nad ulepszeniem symulatorów termicznych człowieka (manekinów termicznych); systemy i produkty HVAC zapewniające komfort użytkownika
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport