Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska
Jednostka:
Wydział Architektury
E-mail:
danuta.klosek-kozlowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, p. 17
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ MIAST.
Architektura i Urbanistyka