Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marlena Jolanta Piekut
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
marlena.piekut@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego; zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Nauki o Zarządzaniu i Jakości