Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Magdalena Karina Majchrzak
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
magdalena.majchrzak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zarządzanie strategiczne, strategie przedsiębiorstw, konkurencyjność i odporność przedsiębiorstw
Nauki o Zarządzaniu i Jakości