Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Eryk Jozef Głodziński
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
eryk.glodzinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT 101, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Integracja systemów wspomagających zarządzanie projektami i organizacjami projektowymi, w tym przedsiębiorstwami budowalnymi
Nauki o Zarządzaniu i Jakości