Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Elżbieta Kosieradzka
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
anna.kosieradzka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zarządzanie produkcją, zarządzanie procesowe, modele dojrzałości organizacji, wpływ technologii przemysłu 4.0 na koncepcje zarządzania produkcją
Nauki o Zarządzaniu i Jakości