Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Pietrzak
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
Tomasz.Pietrzak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
726 GM
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
szkło, energia, szkła, fizyka stosowana, katoda, nanomateriały, nanokrystalizacja termiczna, temperatura, lit, baterie litowo-jonowe, materiały amorficzne, spektroskopia, szkło fosforanowe, przejście szkliste, szkła v2o5-p2o5, impedancja, przeskok elektronów, katody, baterie litowe, ogrzewanie
Nauki Fizyczne