Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Wilczyński
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
michal.wilczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p. 103
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
materiały, elektrody, materia skondensowana, materiały magnetyczne, materiały ferromagnetyczne, kropka kwantowa, złącza tunelowe, ogólnie, spin bias, magnetoopór, złącza tunelowe, planarne złącza tunelowe, kropki kwantowe, konfiguracja magnetyczna, magnetoopór tunelowy, spolaryzowany spinowo, bariery ferromagnetyczne, napięcie bias, efekt Kondo, pasmo elektronowe, moment obrotowy, złącza podwójne
Nauki Fizyczne