Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Makowski
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
michal.makowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
310GF, tel. 5836
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Dyfrakcyjne kształtowanie światła. Holografia generowana komputerowo, przestrzenna fazowa modulacja światła w oparciu o panele ciekłokrystaliczne oraz materiały opto-magnetyczne. Modelowanie propagacji i dyfrakcji światła w reżimie skalarnym i metodami elementów skończonych.
Nauki Fizyczne