Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Maciej Sypek
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
maciej.sypek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki 135B
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
optyka, artykuł, obrazowanie, optyka dyfrakcyjna, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, fizyka stosowana, silnik elektryczny..., teraherce, badania fazy światła, domena thz, soczewka dyfrakcyjna, soczewki, dyfrakcja, hologramy, właściwości optyczne, kolor
Nauki Fizyczne